Het Havik: een bijzondere locatieHet havik wit huis

In het hart van Amersfoort ligt het Havik, in oude tijden een uitloper van de rivier de Eem, met aan beide zijden enkele huizen van onder meer scheepstimmerlieden. Ook nu, in onze tijd, ademt het Havik met zijn middeleeuwse huizen nog de sfeer van de rijke historie van de stad.

Bij de bewoners en de vele bezoekers die Amersfoort een warm hart toedragen, roept het Havik dan ook een speciale emotie op. Het Havik is, komend vanuit de moderne stadse bedrijvigheid, een oase van rust, stilte en reflectie. Hier kunt u nog genieten van architectonische en historische schoonheid.

Dit beeld bracht een aantal muziekliefhebbers en omwonenden van het Havik tot het initiatief de Stichting Havikconcert op te richten, met het doel een droom waar te maken en Amersfoorters en niet-Amersfoorters eenmaal per jaar te laten genieten van grachtenconcerten op het Havik.

Jaarlijks wordt een afwisselend programma geboden van klassieke en licht-klassieke muziek, waarbij zowel blazers, strijkers als zang in wisselende combinaties aan bod komen.

De Stichting Havikconcert is een zelfstandige stichting met als doelstelling:

 • Het organiseren van één of meer concerten per jaar met klassieke muziek op het Havik.

 • Het stimuleren en bevorderen van klassieke muziekconcerten op buitenlokaties binnen de gemeente Amersfoort.

 • Het stimuleren en bevorderen van initiatieven op het gebied van culturele evenementen in brede zin binnen en buiten de gemeente Amersfoort.

 • Het samenwerken met c.q. ondersteunen van organisaties die passen in de hiervoor genoemde doelstellingen.

 • De stichting functioneert zonder winstoogmerk


Het bestuur van Stichting Havikconcert bestaat uit:

 • Joyce de la Croix, voorzitter
 • Paul Oostindie, penningmeester
 • Fleur Gawehns, secretaris
 • Miriam Veeger, algemeen bestuurslid

De organisatie is in handen van MatchingArts.


Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:

 • Emmy Verhey, violiste
 • Jan Kamminga, oud Commissaris der Koningin van Gelderland
 • Aad Kosto, oud-politicus
 • Bert van der Werff, oud-wethouder Economische Zaken
 • Albertine van Vliet-Kuiper, oud-burgemeester van Amersfoort
 • Jos Schillings, directeur van het Utrechts Conservatorium
 • Edwin Rutten, zanger, auteur en presentator